mandag 25. juli 2011

Søke Motor Optimalisering: The template for search engine optimization

Søke Motor Optimalisering: The template for search engine optimization: "Some simple steps, tips for search engine optimization - SEO. The template for search engine optimization: 1. Build, construct a good sid..."

fredag 22. juli 2011

Hva som registreres av de forskjellige søkemotorene

Hva som registreres, leses av de foskjellige søkemotorene og som blir tatt først av de, de 5 største på en web/hjemmeside:


http://www.yahoo.com el .no og http://no.altavista.com :
Tittel på hovedsiden og titler, knappene/ menyer på, til de andre sidene og første linje på hovedsiden.


http://www.google.no el. com:
Tittel på hovedsiden og de første linjer på hovedsiden

http://www.bing.com :
Tittel på hovedsiden og de første, 1 - 2 linjer på hovedsiden


http://www.ask.com :
Tittel på hovedsiden og de første, 1 - 2 linjer på hovedsiden

Således er tittelen på din side et avgjørende element innen SEO da dette som er gitt over her registreres først.

onsdag 20. juli 2011

The template for search engine optimization

Some simple steps, tips for search engine optimization - SEO.
The template for search engine optimization:

1. Build, construct a good side, preferably from the bottom with the use of codes, etc. If using templates / applications, make sure that they are search engine friendly. Have not too many pictures, etc. on the main page.

2. Write a good text on the main page that contains the relevant words (keywords) for what you are doing, where they naturally belong in the flow stream. This do not need to be long, but informative. Make sure you have the correct titles of each page.

3. Insert the appropriate number of internal and external links, in / out, where they naturally belong in the flow on the main page. Preferably have one or more in with the relatively high traffic, can go both ways, but should not be led too much away.

4. Set up the other, and sub-pages etc. with what is relevant and put the buttons or the names of these relevant to what you are doing or key words for this with a smaller number of internal and / or external links.

This works and is largely independent of the meta-stuff etc and getting the website confirmed, etc. in the search engines, even though this is also recommended, but not vital.

In Norwegian

Artikler om internett og marketing: Noen enkle trinn, tips for søkemotoroptimalisering...

Artikler om internett og marketing: Noen enkle trinn, tips for søkemotoroptimalisering...: "Malen for søkemotoroptimalisering 1. Bygg opp, konstruer en god side, helst fra bunn med bruk av koder osv. Om bruker maler / programmer,..."

tirsdag 19. juli 2011

Artikler om internett og marketing: Bilingual Article: Google +

Artikler om internett og marketing: Bilingual Article: Google +: "Har sjekket ut google + demo . Er imponert! Antar de kommer til å dra forbi facebook som de dro forbi yahoo for ca 11/12 år siden da yahoo ..."

søndag 17. juli 2011

Artikler om internett og marketing: Mediet facebook og andre sosiale medier, mer enn s...

Artikler om internett og marketing: Mediet facebook og andre sosiale medier, mer enn s...: "De er også - og i hovedsak, et talerør, organ eller medium for en person, firma eller gruppe osv. hvor man kan fremme sin sak, bedrift, prod..."

lørdag 16. juli 2011

Meta keywords, eller nøkkelord utdatert

Info, nedenfor ble offentøiggjort i 2009, men flere operer fortsatt på det.
Dette er fra nsn.no: http://www.nsn.no/om-nsn/nyheter/et-utdatert-begrep-innen-sokemotoroptimalisering - det markert er kanskje rett til en viss grad, men om gjør det rett så kommer man opp og blir værende oppe :
"Meta keywords, eller nøkkelord, er en HTML-tagg utviklet for å forbedre søkeresultater til søkemotorene. Mange bruker keyword-informasjon i håp om at nettsidene vil komme høyere opp på resultatlistene.
Det få vet, er at nøkkelord ikke lenger er et relevant parameter for søkemotorene. Yahoo har nylig gått offentlig ut og erkjent at de ikke lenger tillegger dette betydning. Og Google avslørte at selskapet for sin del aldri hadde gjort det.
Oppskriften på hvordan nettsider oppnår høy plassering hos søkemotorene er en vel bevart hemmelighet. Trolig er det en høyst sammensatt komposisjon av parameter som ligger til grunn for favorisering. Og søkemotorenes vurderingsgrunnlag er sannsynligvis i konstant forandring slik at ingen nettaktører over tid greier å ’lure’ seg til toppen av søkeresultatene.
Keywords ikke lenger relevant
En sak synes de mest betydningsfulle søkemotorene å enes om – keywords har ingen relevans.
Men hva med de andre søkemotorene?
De er marginalisert. Google er utvilsomt den ledende aktøren. I Norge regner man med at Google står for opp til 90% av alle søk. Andre søkemotorer har således ikke annet valg enn å følge etter giganten.
Konklusjonen er ikke å investere mindre tid og ressurser på søkemotoroptimalisering. Tvert om. Arbeidet bør derimot fokusere på områder der det er mulig å gjøre grep som bidrar til en bedre plassering på resultatlisten. Nøkkelord som beskriver nettstedet og dets innhold vil fortsatt være viktige. Disse ordene bør imidlertid integreres i selve innholdet - og fremfor alt i overskriftene. Høy kvalitet på nettsidenes innhold, god lenkestruktur til nettstedet og internt på nettsidene, samt  relevante lenketekster er et bra utgangspunkt. Et nettsted med for eksempel lenker til store og relevante nettsider, belønnes av søkemotorene."
Fra Yahoo:
And then there were none. Yahoo has long been the only major search engine that supported the meta keywords tag. However, the search engine revealed today that like the other majors, it no longer supports it.
The news came during the Ask The Search Engines session at SMX East in New York today. The search engines were all asked about their support of the tag. Moderator Danny Sullivan noted that only Yahoo provided support of the tag — prompting Cris Pierry, senior director of search at Yahoo, to announce that support actually had been ended unannounced “several” months ago.
Bing doesn’t support the tag. Google has never supported it and in fact clarified this again in a special post last month. See Google: Stop Suing Over The Meta Keywords Tag, We Don’t Use It for more about that.
Google does not use the keywords meta tag in web ranking
Monday, September 21, 2009 at 10:00 AM
Recently we received some questions about how Google uses (or more accurately, doesn't use) the "keywords" meta tag in ranking web search results. Suppose you have two website owners, Alice and Bob. Alice runs a company called AliceCo and Bob runs BobCo. One day while looking at Bob's site, Alice notices that Bob has copied some of the words that she uses in her "keywords" meta tag. Even more interesting, Bob has added the words "AliceCo" to his "keywords" meta tag. Should Alice be concerned?

tirsdag 12. juli 2011

SMO for søkemototoptimalisering som den norske forkortelsen for dette

Aktivital SEO og SMO

SEO og SMO, det er Search Engine Optimailation og Søkemotoroptimalisering, Hjemmeside Optimalisering, Nettsted Optimalisering eller Webside Optimalisering. SMO er også Sosial Media Optimalisering, på Norsk blir det en og samme forkortelse for begge disse to ting, Sosial Media Optimalisering og Søke Motor Optimalisering. Vil du at din side skal komme opp blant de første når noen søker etter din vare eller tjeneste? Dette er Søke Motor Optimalisering, SMO eller SEO. En mer korrekt betegnelse på dette vil være hjemmeside optimering, for det er den det gjøres noe med i første omgang for å få den høyere opp. På engelsk blir det SEO for search engine optimailation SMO for Social Media Optimization og det er gjerne de engelske forkortelsene som brukes, men innfører her SMO for norske forhold som omfatter begge da begge disse emner leder til det samme, eller bedre resultater for deg, din side om gjort rett. 

Aktivital SEO og SMO

 

mandag 11. juli 2011

Tittel på websiden

Hva mange ikke tenker på vedr. SEO - hjemmesider som er vitalt for resultatet er at tittel er korrekt, må inneholde hovedordet.

What many forget re SEO and web sites that are vital for the result is that the title is correct, must contain the main keyword.

lørdag 9. juli 2011