lørdag 16. juli 2011

Meta keywords, eller nøkkelord utdatert

Info, nedenfor ble offentøiggjort i 2009, men flere operer fortsatt på det.
Dette er fra nsn.no: http://www.nsn.no/om-nsn/nyheter/et-utdatert-begrep-innen-sokemotoroptimalisering - det markert er kanskje rett til en viss grad, men om gjør det rett så kommer man opp og blir værende oppe :
"Meta keywords, eller nøkkelord, er en HTML-tagg utviklet for å forbedre søkeresultater til søkemotorene. Mange bruker keyword-informasjon i håp om at nettsidene vil komme høyere opp på resultatlistene.
Det få vet, er at nøkkelord ikke lenger er et relevant parameter for søkemotorene. Yahoo har nylig gått offentlig ut og erkjent at de ikke lenger tillegger dette betydning. Og Google avslørte at selskapet for sin del aldri hadde gjort det.
Oppskriften på hvordan nettsider oppnår høy plassering hos søkemotorene er en vel bevart hemmelighet. Trolig er det en høyst sammensatt komposisjon av parameter som ligger til grunn for favorisering. Og søkemotorenes vurderingsgrunnlag er sannsynligvis i konstant forandring slik at ingen nettaktører over tid greier å ’lure’ seg til toppen av søkeresultatene.
Keywords ikke lenger relevant
En sak synes de mest betydningsfulle søkemotorene å enes om – keywords har ingen relevans.
Men hva med de andre søkemotorene?
De er marginalisert. Google er utvilsomt den ledende aktøren. I Norge regner man med at Google står for opp til 90% av alle søk. Andre søkemotorer har således ikke annet valg enn å følge etter giganten.
Konklusjonen er ikke å investere mindre tid og ressurser på søkemotoroptimalisering. Tvert om. Arbeidet bør derimot fokusere på områder der det er mulig å gjøre grep som bidrar til en bedre plassering på resultatlisten. Nøkkelord som beskriver nettstedet og dets innhold vil fortsatt være viktige. Disse ordene bør imidlertid integreres i selve innholdet - og fremfor alt i overskriftene. Høy kvalitet på nettsidenes innhold, god lenkestruktur til nettstedet og internt på nettsidene, samt  relevante lenketekster er et bra utgangspunkt. Et nettsted med for eksempel lenker til store og relevante nettsider, belønnes av søkemotorene."
Fra Yahoo:
And then there were none. Yahoo has long been the only major search engine that supported the meta keywords tag. However, the search engine revealed today that like the other majors, it no longer supports it.
The news came during the Ask The Search Engines session at SMX East in New York today. The search engines were all asked about their support of the tag. Moderator Danny Sullivan noted that only Yahoo provided support of the tag — prompting Cris Pierry, senior director of search at Yahoo, to announce that support actually had been ended unannounced “several” months ago.
Bing doesn’t support the tag. Google has never supported it and in fact clarified this again in a special post last month. See Google: Stop Suing Over The Meta Keywords Tag, We Don’t Use It for more about that.
Google does not use the keywords meta tag in web ranking
Monday, September 21, 2009 at 10:00 AM
Recently we received some questions about how Google uses (or more accurately, doesn't use) the "keywords" meta tag in ranking web search results. Suppose you have two website owners, Alice and Bob. Alice runs a company called AliceCo and Bob runs BobCo. One day while looking at Bob's site, Alice notices that Bob has copied some of the words that she uses in her "keywords" meta tag. Even more interesting, Bob has added the words "AliceCo" to his "keywords" meta tag. Should Alice be concerned?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar