fredag 23. september 2011

Forandringene i facebook kontra google +

Greia er det at slik FB er blitt nå, i går - er slik det ble publisert for måneder siden - tilsynelatende by google - at det er slik google + vil bli, men google + som ble lansert for noen dager siden er ikke slik, kan lages slik om vil, men er ikke nødvendigvis slik i utgangspunktet, enten har FB bare tatt det eller motsatt. Ser at mange ikke liker endringene, ikke noe problem egentlig, men de, FB har brutt en grunnleggende regel.

The thing is that how FB has become now, yesterday - is the way it was published months ago - apparently by Google - that's how google + will be, but google + that was released a few days ago is not so, can be made to if will, but is not necessarily so initially, either have FB only taken it or vice versa. See that many people do not like the changes, no problem really, but they, FB has broken a fundamental rule.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar