mandag 11. juli 2011

Tittel på websiden

Hva mange ikke tenker på vedr. SEO - hjemmesider som er vitalt for resultatet er at tittel er korrekt, må inneholde hovedordet.

What many forget re SEO and web sites that are vital for the result is that the title is correct, must contain the main keyword.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar